Make your own free website on Tripod.com

 

Dr Chua Yan Piaw - Nota KPLI

Home | Fitrah Manusia | Teori Perkembangan1 | Teori Perkembangan 2 | EQ | Perbezaan Individu | Motivasi | Falsafah Pendidikan | Falsafah Pendidikan 2 | Personaliti | Konsep kendiri | Gaya Pembelajaran | Kemahiran Berfikir | Bimbingan | Kemahiran B&K | Peranan Guru Biasa | Komunikasi | Tingkahlaku Bermasalah | Peranan Guru

Falsafah Pendidikan

Maksud falsafah pendidikan:
– Kajian mengenai makna, matlamat serta kaedah asas pendidikan atau pembelajaran.
– kajian mengenai semula jadi minda yang serba tahu, semula jadi manusia, soalan mengenai kuasa dan pertalian di antara pendidikan dan masyarakat.
– berhubung rapat dengan teori perkembangan manusia.

Falsafah pendidikan tradisional dan FP moden berbeza dari cara mereka melihat perhubungan di antara matlamat dan kaedah.


Falsafah pendidikan tradisional

– mengambil kira bahawa matlamat adalah di luar kawalan individu.
– manusia bebas memilih kaedah untuk mencapai matlamat pendidikan.

Falsafah Pendidikan Moden
-individu boleh menentukan kdua-dua matlamat dan kedah untuk mencapai matlamat

Falsafah Pendidikan Barat

Falsafah Pendidikan Barat
a. Tradisional

1. Mazhab Perennialisme
– Ciri-ciri asas semula jadi manusia adalah berbentuk universal dan tiada had masa.

– Manusia bersifat rasionaliti. oleh itu, rasionaliti dan intelek mestilah disemai melalui pendidikan.

– tujuan pendidikan utama ialah mengajar nilai dan pengetahuan yang berbentuk universal dan tiada had masa.

– berfokus kepada perkembangan diri, iaitu manusia perlu diajar mengenai kemanusiaan dulu, bukan mesi atau teknik.

– orang ialah manusia, oleh itu topik-topik mengenai liberal (tingkahlaku, pendapat, nilai, pengalaman, pengetahuan) perlu diajar sebelum topik-topik teknikal (kemahiran, latihan)

– prinsip perkembangan perlu diajar sebelum fakta.

– sbg contoh, dalam sins, ajar strategi penaakulan saintifik sebelum fakta sains.

– kaedah sains seperti kaedah socratik diajar supaya murid lebih rasional dalam pemikiran.

– nilai tradisional diajar secara eksprisit.

2. Mazhab Essentialisme

– melihat kepada apa yang perlu dan penting dalam hidup untuk kehidupan yang sempurna dan baik.
– pendidikan sebagai persediaan untuk pekerjaan dan kewarganegaraan.
– tujuan pendidikan ialah menyampaikan budaya dan ilmu.
– menggalakkan perkembangan intelek dan kecekapan individu.
– fokus: melibatkan mata pelajaran tradisional yang boleh digunakan pada masa depan. menekakan 3M dan pengajaran kemahiran-kemahiran penting, penguasaan konsep dan prinsip.
– sekoalh sebagai fungsi akademik,
– guru yang berkuasa menentukan kurikulum.
– guru bertanggungjawab mengajar nilai-nilai tradisional.
– guru sebagai model bernilai yang dicontohi.
– menitikberatkan bahasa, sastera, matematik seni dan sains.

Falsafah Pendidikan Barat
b. Moden

1. Mazhab Progesivisme

– berkembang daripada pragmatisme (berfikir secara praktikal dan munasabah dalam menyelesaikan masalah).
– kebenaran adalah relatif dan tentatif.
– pengetahuan membawa kepada perkembangan dan pertumbuhan.
– kanak-kanak perlu diajar bagaimana cara berfikir, bukan apa yang perlu difikir.
– pendidikan harus menyedia pelajar yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.

Kurikulum:
– berdasarkan minat murid.
– isi kandungan yang interdisiplin.
– melibatkan aplikasi masalah manusia.
– menggalakkan pelbagai alternatif seperti aktiviti, pengalaman, penyelesaian masalah, kaedah projek.
– menekankan pengalaman langsung.
– pembelajaran aktif.
– pendekatan induktif untuk pengajaran.

Peranan Guru:
– sebagai pembimbing.
– murid digalakkan membina penerangan dan kefahaman sendiri.
– pengajaran berpusatkan murid.

Peranan sekolah:
– menggalakkan kolaborasi antara pelajar.
– kurang menekankan pembelajaran persaingan individu.
– berperanan demokratik
– menggalakkan reformasi sosial dan penyertaan masyarakat.


2. Rekonstruksionisme

– berasaskan progressivisme.
– berhasrat membaiki dan pembangunan semula masyarakat.
– membentuk corak masyarakat baru dan menghapuskan penyakit masyarakat merupakan tujuan utama pendidikan.
– sekolah – penggerak untuk memajukan kehidupan manusia melaluipd.
– sekolah – tempat membentuk masyarakat baru

Peranan sekolah:

– mengenalpasti masalah mesyuarat yang menjadi krisis budaya.
– memupuk sikap dan nilai positif.
– meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah mesyuarat.

Kurikulum:

menekankan kajian sains sosial.
menfokuskan trend masa kinidan masa depan.
menggalakan mata pelajaran yang boleh digunakan untuk mengenalpasti dan menyelesaiakn masalah mesyuarat.

Guru:
– guru perlu memberi komitmen dalam membina mesyuarat baru.
– agen perubahan dan reformasi.
– membantu murid-murid menyelesaiakn masalah mereka.