Make your own free website on Tripod.com

 

Dr Chua Yan Piaw - Nota KPLI

Home | Fitrah Manusia | Teori Perkembangan1 | Teori Perkembangan 2 | EQ | Perbezaan Individu | Motivasi | Falsafah Pendidikan | Falsafah Pendidikan 2 | Personaliti | Konsep kendiri | Gaya Pembelajaran | Kemahiran Berfikir | Bimbingan | Kemahiran B&K | Peranan Guru Biasa | Komunikasi | Tingkahlaku Bermasalah | Peranan Guru

Falsafah Pendidikan Islam (FPI)

Islam ialah ad-Din (cara hidup), segala amalan Islam berasaskan FPI.

berasas kepada ajaran Islam, yang diambil daripada wahyu (Al-Quran) dan Sunnah (amalan) Nabi Muhammad s.a.w.

FPI menerangkan perhubungan antara:
• manusia dan Penciptanya (Allah)
• manusia dan manusia
• manusia dan alam persekitarannya.

Menurut Ibn Rushd (pakar FPI):
Manusia tidak mempunyai kawalan terhadap suratan takirnya. Allah yang menentukannya.

Pendidikan Islam bertujuan mendapat ilmu sebenar, iaitu ilmu tuhan dan ciptaanNya.

PI mendidik dan melatih minda manusia supaya manusia mencapai kepuasan dalam dunia ini dan mengelakkan diri daripada kesengsaraan di akhirat nanti.

Tujuan P. Islam
• mendidik murid-murid:
• bertingkah laku baik
• mencapai kesempurnaan dohani
• melakukan kebajikan
• mengamalkan budaya yang halus
• membiasakan diri dengan kebersihan, keikhlasan dan amalan baik (BPG, 2002)