Make your own free website on Tripod.com

Dr Chua Yan Piaw - Nota KPLI

Home | Fitrah Manusia | Teori Perkembangan1 | Teori Perkembangan 2 | EQ | Perbezaan Individu | Motivasi | Falsafah Pendidikan | Falsafah Pendidikan 2 | Personaliti | Konsep kendiri | Gaya Pembelajaran | Kemahiran Berfikir | Bimbingan | Kemahiran B&K | Peranan Guru Biasa | Komunikasi | Tingkahlaku Bermasalah | Peranan Guru


Gaya pembelajaran:
Cara setiap murid memberi tumpuan, memproses, menyimpan maklumat semasa belajar.

Jenis-jenis gaya pembelajaran
1. Gaya penglihatan: belajar berdasakan penglihatan, mempunyai keupayaan visual yang tinggi.

2. Gaya pendengaran: belajar berdasarkan pendengaran. mengingat maklumat melalui pendengaran, kemahiran berbahasa tinggi, mempunyai bakat muzik dan bahasa. mempunyai kemahiarn audio yang tinggi.


3. Gaya pergerakan: belajar lebih baik melalui pergerakan badan, suka mengaktifkan otot-otot kecil semasa belajar. selalu dilabel “hiperaktif”, keupayaan koordinasi badan yang tinggi.


Model Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn

• Setiap individu mempunyai kekuatan yang berbeza.
• Persekitaran, sumber dan pendekatan membawa kepada kepelbagaian kekuatan.
• Persekitaran responsif membolehkan pelajar mencapai prestasi akademik yang tinggi,
• Kebanyakan guru menggunakan gaya pengajaran berdasarkan gaya pembelajaran mereka.

4 jenis gaya pembelajaran dalam Model Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn:

Gaya:
1. Pendengaran – suka pengajaran verbal, berdialog, berbincang dan bermain.

2. Penglihatan – suka demostrasi, carta dan BBM berbentuk visual.

3. Sentuhan – suka mencatat nota, suka melukis, melakar dan aktiviti “hands-on” seperti projek dan persembahan.

4. Pergerakan – boleh berfikir dengan baik semasa betgerak, suka aktiviti berkumpulan.


Implikasi Ke atas proses pengajaran & pembelajaran
• Guru perlu mengenalpasti gaya belajar murid-murid sebelum membuat perancangan pengajaran & pembelajaran.

• Guru perlu menggunakan gaya pengajaran yang sesuai dengan gaya gaya pembelajaran murid.

• Membentuk aktiviti kumpulan berdasarkan gaya pembelajaran murid-murid

• Menyediakan bbm yang sesuai dengan gaya pembelajaran murid-murid.
• Menyediakan persekitan kondusif yang sesuai dengan gaya pembelajaran murid-murid

• Mennguakan teknik mengajar yang pelbagai untuk meningkatkan pembelajaran murid-murid