Make your own free website on Tripod.com

 

Dr Chua Yan Piaw - Nota KPLI

Home | Fitrah Manusia | Teori Perkembangan1 | Teori Perkembangan 2 | EQ | Perbezaan Individu | Motivasi | Falsafah Pendidikan | Falsafah Pendidikan 2 | Personaliti | Konsep kendiri | Gaya Pembelajaran | Kemahiran Berfikir | Bimbingan | Kemahiran B&K | Peranan Guru Biasa | Komunikasi | Tingkahlaku Bermasalah | Peranan Guru

Kecerdasan Emosi (EQ)

EQ mengandungi:
• Kesedaran diri
• Menguruskan emosi (diri)
• Memahami emosi (orang lain)

Teori EQ Daniel Goleman

• Kesedaran diri dan empati mempengaruhi darjat kejayaan seseorang individu.

• EQ boleh diajar.

• EQ memberi suatu kerangka luas untuk melihat dan menilai pengalaman personal & interpersonal.

• Emosi memberi kesan kepada tingkahlaku, kejayaan profesional, sosial, dan darjat kesejahteraan fizikal kita.

Kecekapan kecerdasan emosi
1. Kecekapan personel

2. Kecekapan sosial

Cara-cara guru membantu murid mengurus EQ diri

Membantu pelajar dari segi:
1. kesedaran diri – mengenal perasaan dan menamakannya.
2. menguruskan emosi – belajar mengawal emosi diri dan mententeramkan emosi orang lain.
3. empati- melihat dan memahami orang lain dari perspektif yang lain.
4. berkomunikasi – mengembangkan perhubungan yang positif dengan semangat optimisme.
5. berkerjasama- mengetahui cara dan bila hendaklah memimpin dan bila harus mengikut.
6. menyelesaikan konflik – memahami cara menyelesaikan konflik melalui kawalan emosi.