Make your own free website on Tripod.com

Dr Chua Yan Piaw - Nota KPLI

Home | Fitrah Manusia | Teori Perkembangan1 | Teori Perkembangan 2 | EQ | Perbezaan Individu | Motivasi | Falsafah Pendidikan | Falsafah Pendidikan 2 | Personaliti | Konsep kendiri | Gaya Pembelajaran | Kemahiran Berfikir | Bimbingan | Kemahiran B&K | Peranan Guru Biasa | Komunikasi | Tingkahlaku Bermasalah | Peranan Guru


Peranan Guru Biasa Dalam Bimbingan dan Kaunseling

• mengumpul maklumat tentang murid-murid.
• mengenal pasti murid-murid yang bermasalah.
• membekalkan maklumat dan maklumbalas kepada guru pembimbing berkenaan keperluan dan keberkesanan program bimbingan.
• memberi bimbingan permulaan kepada murid.
• biasakan murid-murid dengan perkidmatan bimbingan yang disediakan oleh pihak sekolah.
• menyediakan sokongan dan bantuan untuk program bimbingan di sekolah.
• sentiasa mengemaskini rekod murid-murid dalam bilik darjah.
• membentuk perhubungan yang baik dengan murid-murid.
• sentiasa sensitif dan memahami kehendak murid-murid.
• bantu murid-murid membentuk nilai-nilai dan sikap yang positif.
• merujuk murid-murid yang bermasalah serius kepada pakar / guru kaunseling.